Jak to probíhá


Přáním našeho zákazníka bylo zhotovit zcela nový dvojhrob, se zachováním původních proporcí. Podívejte se jak to probíhalo.

Původní hrob

Stávající díly hrobu byly značně poškozeny, rámy popraskané, základy propadlé.

Dvojhrob

Demontáž, likvidace a odvoz původních dílů

Jednotlivé díly hrobu zdemontujeme a zlikvidujeme.

Dvojhrob

Montáž masivních rámů

Po odborné přípravě betonových základů hrobu osadíme masivní rámy a připravíme prostor pro nosníky, které podpírají krycí desky.

Dvojhrob

Montáž dílů

V tuto chvíli je možno namontovat jednotlivé díly hrobu.

Dvojhrob

Výsledek naší práce

Dílo je dokončeno. Zákazník byl s výsledkem naší práce velice spokojený.

Dvojhrob